KRATKI WENTYLACYJNE SWISS THERMO

Zmniejsz straty energetyczne i finansowe – kratka termoaktywna SWISS THERMO chroni przed zbyt intensywnym usuwaniem ogrzanego powietrza. Pojedynczy element systemu wentylacyjnego SWISS THERMO potrafi odzyskać od 45 do 70% energii cieplnej. Jej budowa gwarantuje uzyskanie optymalnych parametrów: temperatury, wilgotności oraz nasycenia CO2. Koszt inwestycji zwraca się już po pierwszym sezonie grzewczym.

Tradycyjna kratka wentylacyjna nie pełni obecnie żadnej znaczącej funkcji, a jest niewątpliwie elementem, który mógłby z powodzeniem wspierać proces wentylacji grawitacyjnej w naszym domu. Kratka termoaktywna to wsparcie systemu wentylacji grawitacyjnej przez jej stabilizację. Opatentowana konstrukcja wspomaga odprowadzanie zanieczyszczonego powietrza do atmosfery. Powietrze będzie odprowadzane do kanału wentylacyjnego w sposób bardziej optymalny
i równomierny, dzięki czemu nie będzie potrzeby na zaklejanie kratki wentylacyjnej taśmami lub zamykanie tzw. żaluzjami w okresie zimowym.

DZIĘKI KRATCE AUTOAKTYWNEJ MOŻNA W PRAKTYCE ZAOSZCZĘDZIĆ NAWET DO 30% NA KOSZTACH OGRZEWANIA.

ZDROWIE

Kratka termoaktywna ma również pozytywne zastosowanie dla zdrowia użytkownika, poprzez jakość powietrza, jaką utrzymuje. Dzięki zastosowaniu kratki termoaktywnej, jakość powietrza ulega poprawie, na przykładzie łazienki:

  • temperatura pomieszczenia wzrasta;
  • wilgotnośćzmniejszona i utrzymana na właściwym poziomie – optymalny poziom to 40 – 60%;
  • zawartość dwutlenku węgla (CO2) obniżona do poziomu normy (800 – 1600 ppm – czyste powietrze).

HIGIENA

Prędkość powietrza wewnątrz otworów kratki termoaktywnej wzrasta, co powoduje znacznie mniejszą częstotliwość osadzania się kurzu. Ponad to lico kratki można zdjąć w celu umycia pod bierzącą wodą.

PATENT

Kratka termoaktywna posiada patent (nr patentu: PL19419S2). Zastosowano w niej wymianę powietrza zawartą w polskiej normie budowlanej dotyczącej wentylacji grawitacyjnej (PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”).